Wereldvrede

 

De basis van People Profit Planet is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb bewust Planet en Profit omgedraaid. Indien de individuele mens bewust kiest om in iedere dialoog, in ieder gesprek, de win - win opportuniteit voor hemzelf en de ander centraal te stellen, zijn de beslissingen en besluiten die jullie nemen, als van nature goed voor de planeet. 

Als iedereen zich bewust wordt van dit simpele denken, stoppen we met het gooien van stenen en het schieten van kogels naar elkaar en hebben we wereldvrede. 

Deze wereldvrede hebben we nog niet bereikt. Oorlogen en conflicten  hebben nog een functie om ons te tonen dat het begint met innerlijke vrede. Vanuit deze innerlijke vrede is er ook de vrijheid naar de ander. Om dat te bereiken is het essentieel voor de mens om zijn bewustzijn te vergroten. Eerlijk zijn naar zichzelf (en dus naar anderen) en zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden en uitspraken.

Samenvattend is wereldvrede dus een persoonlijke aangelegenheid, want jij kunt individueel de keuze maken om ja te zeggen tegen de visie van People, Profit en Planet en dus wereldvrede!

Wat nodig is, is een verandering in jouw denken en bewustzijn.  
Copyright © 2015  |   People Profit Planet Website via Netfire