TALENT in Beweging 

TALENT in Beweging is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Geen statuten, geen huishoudelijk reglement. Twee bestuurders Paul en Pieter, die hun vertrouwen naar elkaar hebben uitgesproken. Wij hanteren geen vastgestelde regels en waarderen de feedback naar elkaar. 

Wij staan met onze vereniging, TALENT in Beweging, bij de kamer van koophandel ingeschreven als een, overige ideële organisatie, en hebben als activiteit het beheren van het morele en financiële kapitaal van de vereniging en het werven van leden. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken, ontplooien we meerdere activiteiten. Deze activiteiten staan in onze beide B.V.'s genoemd. De werkzaamheden lopen uiteen van het initiëren, coördineren en faciliteren van projecten tot het geven van trainingen en advies aan individuen en / of organisaties en teams. 

Werk, dan wel arbeid bestaat altijd uit 2 componenten. Of je creëert iets of je verleent een dienst. Door breed inzetbaar te zijn in projecten, trainingen en advies, is het onze intentie dat wij de juiste talenten met elkaar in contact gaan brengen. Wij zullen ons hiervoor volledig inzetten met als doel de leden van de vereniging te laten floreren. Dit is ten gunste van de leden zelf en hun talenten die kunnen worden ingezet waardoor er voordelen gaan ontstaan voor de gehele maatschappij. 

 

De focus van de vereniging ligt op de volgende 3 pijlers: 

A) Een inkomen en een onderkomen. 

B) Goede zorg en in staat kunnen zijn om goed voor jezelf te kunnen zorgen. 

C) Persoonlijke groei. De (verdere) ontwikkeling van jou TALENT staat centraal. 

Herken je bij jezelf de volgende drie kernwaarden, te weten. Bewust van je Zijn of bewust willen worden van je Zijn. Eerlijk zijn naar jezelf en willen kijken in ieder nieuw moment. En de bereidheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je acties en je daden. Deze waarden zijn het fundament om jouw unieke talenten te ontplooien en in te zetten. Wij van TALENT in beweging geloven dat we dit gezamenlijk kunnen bekrachtigen. Geloof jij ook daarin? Jij zou dan de keus kunnen maken om lid te worden van onze vereniging. Jij zegt dan tegen ons, faciliteer mij in het optimaal kunnen uiten / benutten van mijn TALENT

Door onze kwaliteiten, onze talenten gezamenlijk in te zetten, waarbij we elkaar aanvullen en ondersteunen, bekrachtigen we niet alleen ons eigen vermogen, maar ook dit van elkaar. Dit extra noemt men ook wel "team spirit" een term die zeker vandaag de dag zeer gewenst en noodzakelijk is. 

Essentieel is: 

- Een gevoel van sterke verbondenheid met TALENT in Beweging

- Een grote mate van respect in de communicatie naar elkaar. 

- Een zeer hoge bereidheid jezelf in te zetten en respectvol met de inzet van anderen om te gaan. 

- Een hoge mate van vakbekwaamheid, ieder in zijn eigen TALENT

- Een hoge mate van zelf discipline en de bereidheid tot zelf reflectie. 

- Een sterke verbondenheid met het eigen team en TALENT in Beweging

- De bereidheid hebben om bij jezelf, die intrinsieke waarde te ontwikkelen om in iedere dialoog, in ieder gesprek, op zoek te gaan naar de WIN - WIN opportuniteit. 

Het vormen van hechte teams is voor TALENT in Beweging een vereiste. Het getuigt van echte team spirit ervoor te zorgen dat iedereen gelijkwaardig vanuit zijn specialisme de ruimte krijgt, waardoor gezamenlijk grootse prestaties worden gecreëerd. 

Het is inmiddels bewezen dat het creëren van moreel kapitaal, voordelen oplevert, niet alleen voor morele zaken als het milieu en bedrijfspolitiek, maar ook voor het behouden van de grondstoffen van de aarde dus voor de gehele samenleving en de mensheid. 

Wij verheugen ons op de samenwerking, waarin wij, Paul en Pieter, in ieder geval ons potentieel inzetten, om samen met jullie, een succesvolle beweging te creëren. 

Paul

 

Pieter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2015  |   People Profit Planet Website via Netfire