UBUNTU WERELD ZONDER GELD

EEN BOUWPLAN VOOR EEN NIEUWE SOCIALE STRUCTUUR

UBUNTU CONTRIBUTIE SYSTEEM

 

“Laat elke burger door het inbrengen van natuurlijke talenten of geleerde vaardigheden aan het welzijn van allen in de gemeenschap bijdragen.”
Michael Tellinger

 

Beschrijving & manifest

Elk sociaal-politiek systeem wat het menselijke ras ooit had, heeft voor ons op dramatische manier gefaald. Zuid-Afrika, net als de rest van de wereld, staat nu aan de afgrond van een complete en vernietigende, financiële grootst denkbare ramp met catastrofale gevolgen voor de mensen. De Zuid-Afrikaanse economie en natuurlijke rijkdommen werden door onbezonnen en ignorante politici geplunderd, zonder enig berouw of één of andere vorm van informatie voor de bevolking.

Er bestaat geen enkele oplossing of verbetering voor de actuele crisis. Ieder, die zich over de globale financiële structuren een beetje geïnformeerd heeft weet, dat er geen mogelijkheid voor een goed einde bestaat voor het met en door geld uitgeoefende consumenten-kapitalistische systeem waarin wij door onze leiders gelokt zijn.

Zuid-Afrika, één van de rijkste landen van de wereld. Iedereen daar zou alles moeten hebben wat het hart begeert. En toch is er daar meer armoede, meer daklozen, meer honger, meer criminaliteit, meer ziekte, meer vertwijfeling en ontevredenheid als ooit voordien in onze geschiedenis. 

Deze situatie kan zo niet verder gaan zonder de ten slotte automatisch volgende bloedige revolutie.

Maar het kan net zo goed verhinderd worden. Ons wordt verteld, dat we van de geschiedenis niks geleerd hebben. Wel, nu is de tijd waarin wij ten slotte toch van de geschiedenis moeten leren en een compleet nieuwe koers moeten kiezen.

Deze potentiele catastrofale situatie bezorgt ons de mogelijkheid onze koers bewust te veranderen en ons onze bestemming zowel voor de mensen in Zuid-Afrika als voor de hele mensheid veilig te stellen.

Dit document presenteert het fundament voor een nieuwe sociale structuur die ons in een era van echte vrijheid, echte welstand en echte zelfcontrole van onze bestemming leidt als mensen van Zuid-Afrika.

Om dit te bereiken moet een complete verandering van het denken en een paradigmawisseling van de „normale“-burger verlangd worden, in een toenadering in onze eigen bestemming. Het zal het terugnemen van de macht van de politici en van elke vorm van regering vereisen, die complexe juridische systemen gecreëerd hebben, om hun eigen, en ook de belangen en agenda's van de multinationale firma's die zij ondersteunen te beschermen.

Het in gang zetten van het UBUNTU CONTRIBUTIE SYSTEEM als een nieuwe sociale structuur in Zuid-Afrika is het resultaat van zes jaren onderzoek en planning van vele deelnemers, die het misbruik van de goede en oprechte burgers van Zuid-Afrika niet langer kunnen tolereren, zoals de verkrachting van het land door een groep „elitaire“ politici, die het onrechtmatig in bezit genomen hebben.

Het is nu geheel klaarblijkelijk en duidelijk, dat de politici en multinationale gezelschappen het land van de bewoners gestolen hebben – het is tijd het terug te nemen. Afrika was ooit een grandioze natie, laat het ons samen weer grandioos maken.

 

Afrikaanse Roots

Op vele manieren is het UBUNTU CONTRIBUTIE SYSTEEM (UCS) meer of minder nauw verwant met de traditionele oude stamstructuren van de Afrikaanse oerbewoners, evenals ook aan andere volksstammen op deze wereld. Duizenden jaren lang leefden de oerbewoners op deze planeet in stammen en andere kleine groepen, en in harmonie met moeder aarde.

Onze samenleving werd op zo vele niveaus gespleten en gesepareerd, dat wij alleen nog maar moeilijk iets met het woord „eendracht“ aankunnen. Het UCS zal het de mensen toestaan weer een gemeenschappelijke samenleving te herstellen, die uit kleinere harmonische gemeenschappen bestaat.

UCS zal het harmonische evenwicht tussen de mensen en de aarde weer herstellen, wat welstand en overvloed voor iedereen met zich brengt, omdat het een omgeving weergeeft, die het de burgers veroorlooft om hun natuurlijke talenten en geleerde vaardigheden ten welzijn van allen in de gemeenschap in te brengen. 

Dit geldt voor alle bereiken van de samenleving, te weten: wetenschap, technologie, landbouw, manufactuur, gezondheid, opleiding, wonen en alle anderen gebieden die in het momentele economische systeem niet betaalbaar of realiseerbaar zijn.

Om deze reis van verandering en transformatie te beginnen moeten wij aan onze onverkoopbare rechten als burger (van Zuid-Afrika en de hele wereld) herinnerd worden. Het is ironisch, dat deze zogenaamde nieuwe ideeën vrijwel woord voor woord de principes van de "Freedom Charter" weergeven, voor welke vele Zuid-Afrikanen de laatste 100 jaren hun leven hebben gegeven.

Hedendaags is deze kreet naar rechten niet langer alleen maar op een deel van de bevolking aan te wenden, maar een verenigde kreet van iedereen, die vrijheid en waardigheid ontzegd werden.

Onze onverkoopbare rechten – De rechten van alle burgers:

1. De staat is van de inwoners.
2. Het land is van de inwoners.
3. Het water is van de inwoners.
4. De bossen zijn van de inwoners.
5. De rivieren en meren zijn van de inwoners.
6. Goud, platina, chroom, koper, ijzer, uranium, tin, aluminium en alle andere metalen en mineralen in de grond zijn van de inwoners.
7. De steenkool is van de inwoners.
8. De diamanten zijn van de inwoners.
9. Alles, wat op de aarde groeit, is van de inwoners.
10.De stranden, de bergen en de hemel erboven zijn van de inwoners.
11.De wilde dieren zijn noch van ons noch van iemand anders, ze zijn van de planeet en wij zijn hun hoeders en beschermers.

Al deze dingen ZIJN NIET van politici, regeringen of één of andere samenleving, die, zonder daar het recht toe te hebben, exclusieve rechten daarop claimt.

DE REGERING HEEFT HET LAND VAN DE INWONERS GESTOLEN. WIJ, HET VOLK, MOETEN HET TERUGHALEN.

Transformatie

De transformatie naar het UBUNTU CONTRIBUTIE SYSTEEM kan niet met één stap gebeuren. Het kan alleen in een aantal van fases of kleine stappen ingeleid worden om de mensen te veroorloven, zich aan de volkomen nieuwe levensweg en de vrijheid, die met de nieuwe structuren komt, te wennen.

Dit zal een zeer bevrijdende en opwindende tijd met oneindige mogelijkheden voor iedereen zijn.

De eerste fase is de langzame en gestage decentralisatie van de urbane jungle, die zich door de jacht op geld ontwikkelt heeft. 

Het weer bevolken van dorpen en kleine steden dwars door het land is het eerste doel. Sterke plattelands- en agrarische gemeenschappen zullen de basis voor alle volgende stappen weergeven. Het steunen van deze gemeenschappen gaat begeleid worden door de eerste golf van vrijheden, die tot nu geweigerd werden.

Eerste vrijheden

Om enkele van deze vrijheden weer te herkennen, laten we ons ons aan enige van onze onverkoopbare rechten herinneren. Wanneer het land van de inwoners is, de rivieren en de steenkool onder de grond van de inwoners zijn, waarom betalen wij er dan voor?

Alle steden, dorpen en gemeenschappen hebben volgende vrijheden:

• Gratis stroom
• Gratis water
• Gratis wonen
• Op middellange termijn – Gratis eten

Elke mogelijke vorm van hulp wordt de boeren gegeven, zo veel als mogelijk organisch eten voor zichzelf, hun gemeenschap en de anderen gemeenschappen in de omgeving te produceren. Het doel is, dat elke gemeenschap genoeg levensmiddelen produceert, die voor de bevrediging van de eigen behoeftes nodig is.

Het einddoel is, niet alleen gratis levensmiddelen aan te bieden, maar langzaam en zeker de absolute verbanning van geld uit het systeem. Sommige mensen zullen dit als schokkend en onmogelijk ondervinden. 

Nog eens ter herinnering: alle negatieve gevoelens tegenover deze plannen baseren op duizenden jaren van indoctrinatie door degenen die de beweging en de verzorging met geld controleren!

 

De behoeftes van de samenleving

Wat zijn wij als individuen en als gemeenschap nodig? Het antwoord is hetzelfde sinds duizenden jaren: Voeding, liefde, bescherming tegen wind en weer, gezondheid, opleiding, kunst, cultuur, wetenschap, technologie, energie, kleding, tafels, stoelen, boeken, laarzen, hoeden en alle andere spullen, die wij tegenwoordig bezitten.

Wat wij NIET nodig zijn is geld. Geld werd gecreëerd als werktuig voor de verslaving, om de beschikbaarheid van al deze dingen te controleren, en merendeels de mensen de meeste van deze dingen onthouden.

 

Geld

De meeste mensen hebben de verkeerde onderstelling, dat geld een logisch gevolg van de menselijke ontwikkeling, van duizenden jaren handel en zakendoen is. Zo moeilijk het ook voor menig mens te accepteren is, deze onderstelling is verkeerd. 

Een zorgvuldige herziening van onze menselijke geschiedenis toont aan, dat geld meerdere duizenden jaren geleden geïntroduceerd werd, door een kleine groep elitaire Koninklijke politieke elites als het belangrijkste werktuig voor de verslaving van de massa. Sinds de allereerste introductie van geld controleerde deze kleine groep van zeer machtige individuen de productie en de verdeling van het geld. En daardoor de activiteiten op deze planeet.

• Geld is een hindernis voor alle ontwikkeling en de reden voor alle ellende op deze wereld.
• Geld is de grootste factor voor de krasse deling en separatie van onze samenleving.
• Geld is direct of indirect de reden voor 99% van alle misdaden.
• Geld is een reden, waarom families uit elkaar vallen.
• Geld is de drijvende kracht achter het ego, de mateloosheid, de nijd, de gulzigheid, de jaloezie en alle andere lelijke aspecten van de mensheid.

De oplossing is eenvoudig, VERWIJDER het probleem, verwijder GELD uit de samenleving.

 

Conclusie

• Het UBUNTU CONTRIBUTIE SYSTEEM is het bouwplan voor een nieuwe sociale structuur, waarin iedereen absoluut vrij en gelijkwaardig is.
• Een samenleving, die zonder het concept van geld, een of andere vorm van ruilen of handel, een aanhechting van waarde voor materiele dingen functioneert.
• Een cultuur, waarin elk individu aangemoedigd wordt zijn hartstochten te leven en zijn talenten en geleerde vaardigheden in de gemeenschap in het klein en in groot in te brengen.
• Een samenleving met een nieuwe samenstelling van wetten, die hun basis op de behoeftes van de inwoners hebben, waar alles vrij verkrijgbaar is voor een ieder die ertoe bijdraagt.
• Een samenleving, die op het hoogste niveau wetenschappelijke en technische vooruitgang begunstigt.
• Een samenleving, waarin kunst en cultuur bloeien en de mensen verlooft het leven in volle omvang te ervaren en beleven.
• Een samenleving, waarin de spirituele groei van de bevolking door die explosie van kunst en cultuur snel tot de groei van het bewustzijn en naar een spiritueel niveau leidt, het concept van het één-zijn aannemend.
• Dit systeem stelt onvoorstelbare rijkdom voor iedereen op elk niveau ter beschikking, wat voor degenen, die nog steeds geestelijk en lichamelijk in de kapitalistische door consumenten gedreven wereld van vandaag gevangen zijn, onvoorstelbaar is.

EEN BOUWPLAN VOOR EEN NIEUWE SOCIALE STRUCTUUR 
Michael Tellinger – 13 november 2010

BLOG & PUBLICATIES

Innerlijke Vrede

De sleutel tot geluk is innerlijke vrede.

Innerlijke Vrede

Lees verder

Wereldvrede

De basis van People Profit Planet is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb bewust Plane...

Wereldvrede

Lees verder

Waarom veranderen?

Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb ged...

Waarom veranderen?

Lees verderCopyright © 2015  |   People Profit Planet Website via Netfire