Nederland 2014 


Aan alle Nederlanders die weten dat verandering van de maatschappij noodzakelijk is en wij de verandering zijn. Niet zij, niet de regering, niet de gesubsidieerde stichtingen en niet de grote beursgenoteerde bedrijven. Wij dienen de verandering met elkaar in te zetten. 

Dit schrijven is bedoeld voor jou, jij die zich realiseert dat jij het verschil kan maken. Samen met mij en andere bewuste en moedige medemensen, die er aan toe zijn om te leven vanuit een fundamenteel nieuw systeem. 

Het oude systeem is alleen gebaseerd op winst uitgedrukt in geldsommen. Dit achterhaalde systeem houdt totaal geen rekening met de menselijke aspecten. Wij hebben allen unieke talenten. Alleen doordat we volledig afhankelijk zijn gemaakt van het huidige ondrukkende systeem, is er geen ruimte om daar aandacht aan te besteden. Nu worden we alleen beloond voor de prestaties die zij economisch voor ogen hebben. Waarbij concurrentie wordt ingezet om dit te bereiken. Door in alles een vergelijking te plaatsen creëer je differentiatie in plaats van samenhang. Dit komt niet ten goede van de individuele mens als ook niet voor de gehele samenleving. 

Daarnaast wordt er op een dusdanige wijze misbruik gemaakt van de hoeveelheid grondstoffen die wordt toegeëigend, dat de aarde een groot tekort gaat krijgen. Het eerste tekort zal drinkwater zijn. Dit door de enorme industrie van vlees. En zo zijn er nog heel vele andere tekorten en niet op te lossen problemen waar ons nageslacht mee te kampen gaat hebben. Als gevolg van dit beleid hebben we ook een probleem gecreëerd met al het afval. Dit alles is ontstaan door ons doelbewust in de macht te houden, door angst te zaaien. En wij zijn stelselmatig gemanipuleerd op een zodanige wijze dat we geen uitweg zien. Vanuit dit machteloze gevoel wat zo een angst inboezemt, vluchten we massaal door te blijven consumeren. Zo is de cirkel rond. 

Dit brengt grote wereldlijke, maatschappelijke en sociale problemen met zich mee. Waarbij de huidige regerende politiek en wij allemaal volledig worden geregeerd en gedomineerd door de voedsel -, farmaceutische - en energie industrie. Dit gaat zover dat ons welzijn en voortbestaan serieus onder druk komt te staan. 

Het is belangrijk dat we met elkaar nu gaan staan voor ons recht van een menselijk voortbestaan. En de reden dat we dit gezamenlijk dienen te doen is omdat het huidige systeem tot op heden de enkelen moedigen onder ons letterlijk heeft geëlimineerd. Dit waren mensen die hun talenten en potentieel gebruikten voor het belang van de mensheid en de aarde. Zoals vrije energie genereren, mensen die de oorspronkelijke zaden hebben weten te redden en mensen die de kennis willen doorgeven van de natuurlijke bronnen voor onze gezondheid e.d. 

Het systeem dat wij voor ogen hebben heeft als basis het besef dat we totaal afhankelijk zijn van elkaar en van de essentiële hulpbronnen. Vanuit deze volledig gelijkwaardigheid gaan we wenselijk en respectvol om met de aardse grondstoffen en producten. We hebben als doel om onze talenten in te zetten voor dit belang. Dit heeft vele grote voordelen. Doordat we ons eigen potentieel kunnen aanspreken is de behoefte om grenzeloos te consumeren gestopt. Dit gedrag kwam namelijk voor door een intern onbevredigend gevoel. Tevens kunnen we door onze vermogens aan te spreken innoverende zaken uitvinden ten behoeve van de samenleving. Voor een toekomst voor onszelf en voor de generaties die na ons komen en voortbestaan op aarde. Innovaties om de gemaakte ellende op een zo verantwoordelijke en humane manier op te lossen. En niet zoals nu dat we de 3e wereld 

hier voor een grijpstuiver mee opzadelen. Tevens worden we een echte samen-leving. We versterken elkaar, er is dus geen sprake van concurrentie, afgunst of jezelf groter of kleiner maken dan een ander. Doordat elk talent uniek en essentieel is dient dit het geheel. 

Wenselijk zou zijn dat iedereen een basis inkomen krijgt om te kunnen voorzien in de basis behoeften van onderdak, voeding en een goede gezondheid. Door deze lastenverlichting ontstaat er ruimte voor onze oneindige creativiteit om samen een gezonde wereld te scheppen. 

People Profit Planet gaat uit vanuit dit nieuwe fundament. Het Logo hebben we derhalve vormgegeven in een bloem. Waarbij de bloem staat voor een bloeiende samenleving. Een ieder is een onderdeel van deze florerende maatschappij. TALENT in beweging is een essentieel onderdeel om dit te bereiken. 

Deze vereniging zet zich in, om samen met jou een beweging te starten, om zo een nieuwe gemeenschap te vormen. Het is immers zo dat waar passie en talent samensmelten beweging ontstaat. Een gemeenschap waarin we elkaar ondersteunen vanuit diepe morele waarden. Waarden als gelijkheid, vertrouwen, respect, mededogen, compassie, vrijheid en vergevensgezindheid. Vanuit de verbinding met elkaar zijn we verantwoordelijk naar elkaar. Menselijk contact en menselijke communicatie. Zo helpen we elkaar om onze specifieke talenten te kunnen ontplooien om vervolgens deze talenten met elkaar en voor elkaar te kunnen inzetten. Dit is niet alleen fundamenteel voor ons welzijn, maar ook voor het welzijn en bestaan van de aarde. 

Samen dienen we de wereld, neem deel en deel dit schrijven met jouw dierbaren, je medemens, zodat ook zij kunnen kiezen. 

BLOG & PUBLICATIES

Innerlijke Vrede

De sleutel tot geluk is innerlijke vrede.

Innerlijke Vrede

Lees verder

Wereldvrede

De basis van People Profit Planet is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb bewust Plane...

Wereldvrede

Lees verder

Waarom veranderen?

Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb ged...

Waarom veranderen?

Lees verderCopyright © 2015  |   People Profit Planet Website via Netfire